Vzdělávání

GDPR a prohlášení

Prohlášení 

Dohoda o užívání stránek 

Provozovatel webového projektu GRADA vzdělávání je výhradně společnost Grada Publishing, a.s. se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00, IČ: 481 10 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7658.  

Používáním stránek pod doménou http://vzdelavani.grada.cz/ přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání stránek.  

Odborné stránky GRADA vzdělávání jsou určeny pouze odborníkům ve zdravotnictví, tedy osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky, a tedy splňují podmínky ust. § 2a, 5b a násl. zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tyto stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

Užíváním, myšleno vstupem na webové stránky http://vzdelavani.grada.cz/ (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen "dohoda") se společností Grada Publishing, a.s. se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00, IČ: 481 10 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7658.  

Za jakoukoliv škodu způsobenou  užíváním těchto webových stránek nenese společnost  Grada Publishing, a.s. odpovědnost a jste povinni nahradit nárokující straně újmu v plném rozsahu a výši. Společnost  Grada Publishing, a.s. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací. 

Obsahem internetových stránek http://vzdelavani.grada.cz/ jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborné vzdělávací kurzy a webináře.  

Provozovatel neručí za správnost a úplnost rad a jiných informací, které jsou součástí vzdělávacího obsahu na stránce http://vzdelavani.grada.cz/. Za správnost rad a informací ručí autoři a lektoři jednotlivých kurzů, webinářů a přednášek.  Obsah internetových stránek může být chráněn duševním vlastnictví a jako takové chráněné zákonem. Práva ke stránkám vykonává  Grada Publishing, a.s.  Obsah stránek není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu kopírovat, rozmnožovat, tisknout, dále je přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, či je užívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatelem. Předchozí písemný souhlas provozovatelem není potřeba, pokud je v rámci užití řádně uveden zdroj. 

Všechny inzertní, reklamní a propagační informace umístěné na stránce provozovatelem jsou určeny výhradně odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. 

Pokud se uživatel registruje na internetové stránky provozovatele, nebo se uživatel registruje k webináři nebo jiné vzdělávací aktivitě uvedené na stránkách provozovatele, uživatel tím uděluje společnosti Grada Publishing, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň tím uděluje souhlas v souladu se § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, s užitím uživatelova elektronického kontaktu pro účely šíření obchodních a edukačních sdělení společnosti Grada Publishing, a.s. jakož i k zasílání e-mailového zpravodaje. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Základní shrnutí 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže. 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Grada Publishing, a.s. , se sídlem U průhonu 22, Praha 7, identifikační číslo: 48110248, zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7658 (dále jen „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U průhonu 22, 170 00, Praha 7, adresa elektronické pošty info@grada.cz, telefon 234 264 401. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky poskytnutí Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce 

Sprinx Systems, a.s. IČ: 26770211 - dodavatel e-shopového řešení www.grada.cz 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:  

  1. e-mailem zaslaným na adresu info@grada.cz 
  2. písemně na adresu Grada Publishing, a. s.,  U průhonu 22, Praha 7, 170 00

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu ÚOOU

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. 

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. 

Grada Publishing, a.s.  
dne 1. 2. 2024